Je producten staan klaar in je Amazon account, maar zijn onvolledig of niet geoptimaliseerd. Hulp nodig? Onze experts staan klaar!

Vaak merken we dat de artikelen die reeds gelist zijn, niet 100% volledig en correct beschreven zijn. Hierdoor hebben deze producten een onvolledige status, benutten ze niet hun volle potentieel en beïnvloeden ze de account rating in een negatieve zin.

De enige oplossing hiervoor is een aanvulling en optimalisatie van deze producten.

Wil je meer weten?

Let’s be friends, vertel ons over jouw project